#BikeNightMIA : Emoji Haiku Report

  #OmniumRide

๐Ÿ’ฆโ˜”๏ธ๐Ÿ’ฆโ˜”๏ธ๐Ÿ’ฆ 

๐Ÿšฒ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿ‘ญ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿ’ฆ๐Ÿšฒ 

๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜๐Ÿ˜…๐Ÿ˜๐Ÿ˜„ 

 #FoldingBikeShowdown 

๐Ÿ˜›๐Ÿ˜›๐Ÿ˜›๐Ÿ˜›๐Ÿšฒ 

๐Ÿ“ท๐Ÿšฒโฐ๐Ÿ˜ฌ๐Ÿšฒโฐ๐Ÿ˜ต

๐Ÿšด๐Ÿ’จ๐Ÿšด๐Ÿ’จ๐Ÿ“ท 

 #WillyLeeBuysMeADrink 

๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ฉ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ‘ 

 ๐Ÿ’ฉ๐Ÿšฒ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ˜›๐Ÿป๐Ÿ˜ฏ๐Ÿ˜

๐Ÿ’ฉ๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ’ญ๐Ÿ”‰